fbpx
Visuell identitet og tekstuell identitet går hånd i hånd

Visuell identitet og tekstuell identitet går hånd i hånd

HJEM BLOGG – VISUELL IDENTITET OG …

Visuell identitet sier mye om personligheten bak merkevaren.

For oss handler en merkevare om å få kunder, tilhengere eller følgere til å føle en tilknytning til tjenestene vi tilbyr. Dette fordi grobunnen for et godt samarbeid er likhet og fellestrekk.

Vi i B17 jobbet høsten 2020 mye med å definere vår merkevare. Vi gjorde dette både for egen bevisstgjøring, men også for å tydeliggjøre vår identitet ut i markedet.  

Bedrifter har ofte en helt annen beskrivelse og oppfatning av sin merkevare enn hva målgruppen har. Dette innså også vi. Måten man kommuniserer på vil ha mye å si for hvem du ønsker å være. 

Vær tro til din merkevares personlighet

Den visuelle identiteten sier mye om personligheten bak merkevaren. Den gjenspeiler ikke bare de ansatte internt, men også oppfattelsen eksternt. Her ser vi ofte et sprik. 

Merkevarebygging er et kontinuerlig arbeid. Prinsippet er det samme – du må tenke langsiktig. Konsistens i kommunikasjonen over tid gjør at du blir husket. Samtidig bør det være gjennomtenkt i de ulike kanalene.

Alle kommunikasjonsflater har ulik hensikt og unike mottakere. Alt til ulik tid og i ulik kontekst. Du kan si det samme, men med ulik sjargong, så lenge du holder deg tro til din merkevares personlighet. 

Hvordan tror du selv at du blir oppfattet mandag morgen versus fredag kveld? Hva som foregår i mottakerens hode kan være utslagsgivende for oppmerksomheten. 

Som kjøper søker man en viss tilhørighet. I et stadig mer fragmentert marked er det viktig å skape en form for relasjon. For å få til dette tror vi at nøkkelen ligger i å tillegge selskapet ditt en personlighet eller en identitet. Noen av de aller største merkevarene sloss om vår gunst og vi har alle et forhold til Nike/Adidas, Microsoft/Apple, Burger King/McDonalds og så generiske tjenesteleverandører som Telenor og Telia. Hvorfor er det slik? 

Merkevarer gir oss en følelse av å høre til

Vi tror det handler om de samme mekanismene som utløses når vi ser på hvem vi ønsker å omgås med. De gir oss en form for merverdi. En følelse av å høre til. En følelse av at det er litt mitt. Vi er ganske sikre på at alle mennesker har et forhold til de aller største merkevarene som finnes. Om du har en liten eller mellomstor bedrift i Norge vil du kanskje ikke tenke at dette er relevant for deg? 

Jo – også i små lokale samfunn finnes det aktører som ikke heter Apple, McDonalds eller Telia. Disse setter preg på lokalsamfunnet eller landsdelen; selskaper som ønsker å gjøre mer enn å plassere penger i lommene til eiere og aksjonærer. Ta Sparebank1 sin lokale satsing på hvert enkelt lokalkontor som et eksempel.

Sparebank1Øst/Nord-Norge/Telemark/Ringerike/Sunnmøre osv. på brystet til lokale idrettslag i breddeidretten. Det enkle svaret er at de skal være banken for lokalbefolkningen. De gir oss en følelse av å høre til, en følelse av at det er litt mitt. Merkevaren for allmennheten. I motstykket til Sparebank1, står DNB som alternativene for å dyrke heltene. Toppidretten. Dette handler noe om hvordan merkevaren ønsker å fremstå. 

Merkevarer kan deles opp i arketyper – identiteter eller personlighetstrekk selskaper kan ta til seg. Mange vil nok spørre seg hvordan man kan kartlegge disse egenskapene til selskapet sitt. Vi tror mye av det handler om å samle menneskene i organisasjonen og spørre dem hvordan de ser seg selv og hvordan de ønsker at markedet skal se dem. Klarer de å svare på det bør du ha gode muligheter for å kunne hente ut trekk og egenskaper som kan ligne en personlighet. 

Det neste spørsmålet er om denne personligheten passer inn i bransjen selskapet opererer i. Er du lik alle andre? Er du et friskt pust? Eller trosser du bransjen og går en helt annen retning? 

Arketypene representerer personlighetene i hver sin ytterkant og vi kan ofte se at hver enkelt merkevare kanskje har egenskaper som krysser flere arketyper, men de innehar likevel personlighetstrekk som vi alle kan kjenne oss igjen i. 

HVILKEN ARKETYPE ER DIN MERKEVARE?

Les mer om hva som kjennetegner de ulike arketypene og finn frem til din merkevares personlighet.

Men størst av alt er ærligheten
Annonsering i 2023 – hvordan velge kanal og budskap?
AI – bør bransjen bli bekymra?

Få med deg alle
oppdateringer fra B17

Vil du ha inspirerende og faglig innhold om markedsføring og prosjekter vi jobber med? Meld deg på vårt nyhetsbrev som sendes ut en gang i måneden. 

 

Vi bruker cookies for din brukeropplevelse – Les mer