Hvem er du, hva skal du si og hvorfor?

RÅDGIVNING

HJEMTJENESTER – RÅDGIVNING

En viktig del av det å bygge gode kundeforhold handler om å bli godt kjent med bedriften, merkevaren og deres ansatte. For at vi skal kunne gi våre kunder best mulig rådgivning, bruker vi god tid på å oppnå gjensidig tillit og en felles forståelse av hva kunden forventer av oss.

Rådgivning og strategi

En markedsstrategi inneholder en tydelig og klar målsetning om hvordan merkevaren skal oppfattes og hvordan man kan nå dette målet. Til det trenger man en ide og et konsept som skal knyttes opp mot merkevaren og frembringe budskapet.

Ide

En ide er en tanke om noe som kan bli til noe. Man kan ha mange ideer, noen gode, andre mindre gode. For å komme videre må man forkaste, eller bygge videre på det man tror mest på. Først når man har klart å samle ideene til en helhetlig tanke og forståelse av hva man ønsker, kommer konseptet inn i bildet.

Konsept

Et konsept er en ramme på alle ideene man har formet og utviklet. Det er selve planen for å sette ideene ut i livet. Når konseptet kommuniseres ut til målgruppen ønsker vi at budskapet vårt huskes, føles og gjerne deles av mottakeren. Vi ønsker at de skal fange opp den samme tankeprosessen vi har hatt og og knytte et bånd til merkevaren fordi de liker konseptet.

Merkevare- og kommunikasjon

Hvordan skal budskapet og merkevaren komme frem? I all kommunikasjon ønsker vi på en eller annen måte å påvirke. Vi skal få mottakeren til å gjøre en vurdering av merkevaren, frembringe positive assosiasjoner, knytte seg til merkevaren og bli lagt merke til. 

Viktigst av alt er at ideen vi hadde, og konseptet vi bygget, når ut til målgruppen og ikke blir liggende gjemt et sted der ingen leter.

HØYDEPUNKTER RÅDGIVNING

Asker og Bærum Boligbyggelag
Vi produserte film, annonsemateriell og tekst for å markere ABBL sitt 75-årsjubileum.
Familiehjelp
Med ny nettside og historiefortelling evnet vi å formidle et budskap som bidro til flere familiehjem for Familiehjelp.

Få med deg alle
oppdateringer fra B17

Vil du ha inspirerende og faglig innhold om markedsføring og prosjekter vi jobber med? Meld deg på vårt nyhetsbrev som sendes ut en gang i måneden. 

 

Vi bruker cookies for din brukeropplevelse – Les mer