fbpx
En effektiv markedsstrategi

Markedsstrategi: Denne digitale kanalen kan gi best avkastning

HJEM BLOGG – MARKEDSSTRATEGI: DENNE DIGITALE …

En effektiv markedsstrategi er i stor grad avhengig av å kunne identifisere de beste markedsføringskanalene og kunne utnytte disse til det fulle.
De beste markedsføringskanalene

Flere undersøkelser har vist at Facebook kan ha den største avkastningen på de investerte reklamekronene, såkalt Return on Investment eller ROI, forutsatt at det gjøres riktig.

Fjorårets Social Media Marketing Industry Report viser blant annet at 94 prosent av de spurte markedsførerne inkluderte Facebook som en del av sin markedsstrategi i fjor. I tillegg oppga to av tre at dette var den desidert viktigste sosiale medier-plattformen, både for å kunne bygge kjennskap til merkevarer og for å øke salget.

Digital markedsstrategi

Facebook har de siste årene bygget opp et imponerende og svært kraftfull verktøy for annonsører og markedsførere. Det gjør at du selv kan sette opp avanserte kampanjeløp og målrette budskapet svært presist til utvalgte målgrupper. Tjenesten regnes derfor som én av de beste markedsføringskanalene i den digitale sfæren.

Nettopp på grunn av kompleksiteten kan Facebooks annonsemodul være krevende å sette seg inn i. Videre kan du lese om det viktigste du trenger å kunne før du setter opp din første Facebook-kampanje.

Les også: Forvirret? Dette trenger du å vite om markedsføring på Facebook

Auksjonsprinsippet

Når du velger å lage annonser på Facebook, deltar du i en annonseauksjon. Her konkurrerer du med andre annonsører om å vise frem akkurat ditt budskap til den ønskede målgruppen. Til forskjell fra andre auksjoner er det langt flere faktorer som spiller inn her enn bare det høyeste budet. Nettopp dette gjør Facebook til et svært effektivt verktøy, selv uten at man har de store annonsebudsjettene.

Tjenesten forsøker nemlig hele tiden å balansere følgende 2 hensyn:

 1. At du som annonsør når ut til dine definerte målgrupper. I tillegg forsøker Facebook å finne frem til brukere innenfor disse målgruppene som har størst sannsynlighet for å foreta den handlingen du selv definerer som målsetning for kampanjen. Mer om dette i punktet under.
 2. At brukerne av tjenesten blir eksponert for innhold de selv opplever som relevant og nyttig. Det øker sjansen for at de får lyst til å interagere med annonsen. Samtidig bidrar dette til at brukerne blir mindre lei av det kommersielle eller sponsede innholdet, som på sikt ville ha ført til redusert bruk av tjenesten. 
Effektiv algoritme

For å vurdere din annonse benytter Facebooks algoritmer det som kalles for totalverdi. Den består av tre hovedfaktorer. Annonsen som har den høyeste totalverdien er også den som blir vist for brukerne.

 1. Bud: Her kan du velge mellom to ulike budstrategier. Ved å velge lavest kostnad-strategien lar du Facebook finne de alternativene som gir deg laveste kostnad ut ifra din markedsstrategi, for eksempel klikk på en lenke eller besøk på nettsiden din. Dette er som oftest den mest effektive budstrategien. Målkostnad-strategien lar deg sette en pris per ønsket hendelse eller konvertering. Vet du for eksempel hvor mye du er villig til å betale for å få noen til å laste ned en app, kan dette være en smart taktikk å velge.
 2. Anslått handlingsfrekvens: Dette parameteret benyttes for å si noe om hvor stor sannsynlighet det er for at en gitt bruker vil foreta seg noe når han eller hun ser din annonse. For å avgjøre dette, vil Facebooks algoritmer blant annet vurdere hvordan både denne og lignende annonser har prestert tidligere. En annen og viktig del av dette regnestykket er å se på brukerens tidligere atferd og hvordan vedkommende pleier å reagere på tilsvarende annonser.
 3. Annonsens kvalitet og relevans: Her bestemmer algoritmene hvor relevant og interessant annonsen vil være for de ulike brukerne. Facebook har flere tilnærminger for å avgjøre kvaliteten på annonsene. Én av disse er å se på hvordan brukerne, som allerede har blitt eksponert for annonsen, reagerer på denne. Positive tilbakemeldinger i form av likes, lenkeklikk og andre reaksjoner gir en høyere poengscore og kan bidra til at annonsen blir vist for flere.


Det er greit å vite at du bare betaler for de annonsene som faktisk blir vist.

Annonseoppsett

For å sette opp din første Facebook-kampanje, trenger du å lage en Facebook Business Manager-konto og knytte denne opp til din bedriftsside på Facebook. Annonseoppsettet i Business Manager består av tre steg eller nivåer.

 1. Kampanje. Det er her du bestemmer målsetningen for kampanjen og kampanjebudsjettet. Facebook tilbyr en rekke predefinerte kampanjemålsetninger, som bør tilfredsstille de aller fleste behov. Disse kan deles inn i tre hovedkategorier:
  • Oppmerksomhet, for å bygge kjennskap til din merkevare og produkter
  • Engasjement, der tjenesten effektivt optimaliserer etter hvor mange som for eksempel har klikket seg videre til din nettside, lastet ned en app eller sett en video
  • Konverteringer og salg, blant annet besøk i en nettbutikk og salg via nettsider og apper
 2. Annonsesett. På dette steget foretar du målgruppesegmenteringen og bestemmer hvor og når annonsen din skal kjøres. Tjenesten gir deg stor frihet i å bestemme plasseringen av dine annonser. Du kan velge å kjøre disse bare på Facebook eller også inkludere Messenger, Instagram og Facebooks eget annonsenettverk Audience Network. Hvilke flater eller plattformer som er den beste markedsføringskanalen for dere bør være definert i deres markedsstrategi. Hver kampanje kan ha flere annonsesett med ulike målgrupper og plasseringer. Du kan også sette egne budsjetter eller budgrenser per annonsesett, eller la Facebook optimalisere leveransen på tvers av alle annonsesettene. Det vil si at de annonsesettene og annonsene som presterer best ut i fra dine målsetninger får også tilført en større del av budsjettet.
 3. Annonse. Ta frem kreativiteten og den gode pennen! På det siste trinnet i annonseopprettingen skal du nemlig utforme annonsene som skal vises til dine potensiell kunder og brukere. Hvert annonsesett kan ha flere annonser. I disse kan du benytte:
  • Ett eller flere bilder i ulike formater. Gjennom Facebooks annonseverktøy har du gratis tilgang til mer enn 200 millioner bilder gjennom bildebasen Shutterstock
  • Video. Ved hjelp av innebygde maler kan du også enkelt lage korte videosnutter av dine stillbilder
  • Tekst. Annonsene har dedikerte tekstfelt. Du bør forsøke å fatte deg i korthet da den tilgjengelige plassen på både enkelte annonsetyper og enheter som mobil er begrenset.
  • Call to Action (CTA). Legg på en tydelig knapp som oppfordrer brukerne til å foreta en handling, for eksempel å kontakte ditt selskap, handle eller legge inn en bestilling.
Målgruppe

Facebook byr på avanserte segmenteringsmuligheter for å nå den ønskede målgruppen, eller publikumet som tjenesten også kaller det. Du kan kombinere mange ulike parametre for å finne frem til akkurat den kundegruppen dere har definert i selskapets markedsstrategi. Noe av det du kan velge mellom er:

 • Kjønn, alderssegment og språk
 • Geografisk lokasjon og om brukerne bor der eller har vært på besøk
 • Atferd, preferanser og interesser
 • Familiesituasjon og sivilstatus
Effektiv sporingskode

Ved å installere en sporingskode på nettsiden, Facebook-piksel, lar du tjenesten få tilgang til å samle inn informasjon om hva brukerne foretar seg etter å ha klikket på en Facebook-annonse. Du kan også velge å kjøre målrettet annonsering mot dem som allerede har vært innom nettstedet eller nettbutikken din, såkalt retargeting. I tillegg gjør pikselen det mulig å ta et bestemt segment av dine besøkende, for eksempel de som fullfører en kjøpsprosess, og benytte disse til å opprette et speilpublikum. Det vil si at tjenesten da finner frem til andre brukere som likner mest mulig på dem du har valgt ut.

DEN DIGITALE KUNDEREISEN – STEG FOR STEG

Last ned guiden som viser deg stegene en kunde går gjennom før et kjøp. 

Men størst av alt er ærligheten
Annonsering i 2023 – hvordan velge kanal og budskap?
AI – bør bransjen bli bekymra?

Få med deg alle
oppdateringer fra B17

Vil du ha inspirerende og faglig innhold om markedsføring og prosjekter vi jobber med? Meld deg på vårt nyhetsbrev som sendes ut en gang i måneden. 

 

Vi bruker cookies for din brukeropplevelse – Les mer