fbpx
DSC05462

Kreativ styrketrening

HJEM BLOGG – KREATIV STYRKETRENING …

Kreativ styrketrening handler om hvordan vi som team kan prestere bedre. Ved å tenke mer offensivt og konstruktivt, er målet å nå målene våre raskere og mer effektivt. Men blir vi sterkere - egentlig?

Kreativ styrketrening blir oftest beskrevet som en form for fysisk trening. Når vi snakker om kreativ trening snakker vi om hvordan vi kan trene på å tenke kreativt. Kreativ styrketrening handler om hvordan vi som team kan prestere bedre. Ved å tenke mer offensivt og konstruktivt, er målet å nå målene våre raskere og mer effektivt.

Interessant? Det syns vi. For å lære oss mer om hvordan vi best kan implementer kreativ styrketrening i arbeidsdagen er det viktig å forstå hvordan vi som mennesker og medarbeidere fungerer – og hvordan vi jobber i team. 

La oss dele vår innsikt med deg.

Disse teamene presterer best

Når vi jobber i grupper, har vi en tendens til å lete etter tilfredshet, tilhørighet og enighet. Forsking viser at det dreper kreativiteten. De som jobber med nettopp å søke samhørighet, blir ikke kreative. Kreativitet i jobbsammenheng handler om å være løsningsorientert og oppgavefokusert.

De mest kreative teamene er utålmodige, disiplinerte i gjennomføring av tiltak og aldri helt fornøyde. Det er ofte høy temperatur i gruppa, mye uenighet og tiltak mer rettet mot ærlig kommunikasjon. Disse teamene fremhever individene og tør å utfordre hverandre og hverandres ideer. De er dynamiske i rollestrukturen sin, og nysgjerrige på innspill og rådgivning fra folk utenfor gruppa.

Prestasjonsorienterte team kommuniserer generelt mye og kontinuerlig, både om oppgaven som skal løses, og hvordan gruppa fungerer. 

Kilde: https://psykologisk.no/2019/10/hva-kjennetegner-kreative-team/

Forståelse, erkjennelse og vilje

Basert på innsikten fra forskning og våre egne erfaringer med teamarbeid, er det helt nødvendig å forstå hvordan de beste kreative teamene fungerer, og hva vi kan gjøre for å utvinne max potensial hos kreative team.  

For å få til dette må teamet forstå, erkjenne og ønske å forandre måten å jobbe på. Dette er en viktig og nyttig del av prosessen, og bør ligge til grunn før kick-start. Det er viktig at alle som er tilknyttet teamet forstår, er enige om og ønsker å jobbe smartere. 

Vi deler fasen inn i tre steg:

1. Forståelse 

Vi forstår mer om hvordan kreative team fungerer optimalt, og er nysgjerrige på å lære mer. 

2. Erkjennelse 

Vi erkjenner at vi i kreative team ikke utvinner vårt potensial på best mulig måte pt.

3. Vilje 

Vi ønsker å endre måten vi jobber på for sammen å oppnå mer. 

Tillit – navnet i alle vellykkede team

Å bygge tillit er ikke en engangsjobb, men en pågående prosess vi må sette på agendaen hver dag. Det er spesielt viktig i et kreativt team fordi det er selve kjernen i å lykkes.

Det vil på individnivå kreve mye å kontinuerlig velge å ta en aktiv del i å bygge tillit, men vil i andre ende være tilsvarende givende. Å levere på andres forventning er vanskelig når du ikke vet hva forventningen er. 

Fordi en så stor del av arbeidsprosessen i kreative team er avhengig av tilbakemelding, er vi helt nødt til å skape et åpent og trygt klima for å gi og motta tilbakemelding. Det skal være en forløsende opplevelse å være uenige, fordi alle i teamet er trygge på at det kommer fra et genuint ønske om å drive resultatet fremover, ikke av personlige årsaker. Det er ensomt å vinne alene. 

Kreativ styrketrening

«You play football with your head, and your legs are just there to help you». 

Kreativt team bør bli enige om- og lære seg gode og nyttige verktøy, teknikker og øvelser for å yte bedre i gitte situasjoner, håndtere press, mestre endringer og ta raske og gode beslutninger. Mental styrketrening skal hjelpe teamet til å forbedre prestasjoner, gi selvtillit og gjøre teamet mer mentalt robust.

Kreativ utførelse, forståelse og kapasitet er ferdigheter som er synlige og målbare. De mentale egenskapene blir ikke vektlagt i like stor grad, ikke fordi de ikke er viktige, men de kan ikke måles på samme måte. 

På lik linje med de førstnevnte faktorene må vi trene og bruke tid på ferdigheter som motivasjon, vilje, og andre mentale egenskaper. Mental trening er øvelser en utøver gjør for å styrke sine mentale ferdigheter. For at det skal kunne kalles trening må det være målrettet og satt i system.

Klar for en øvelse?

Mentale verktøy blir delt inn i spenningsregulering, målsetting, visualisering og indre dialog. De forskjellige øvelsene er knyttet opp mot motivasjon og selvtillit.

La oss prøve en øvelse. 

“Indre dialog og selvtillit”

 

Hva sier du til deg selv etter du har gjort en feil? Skriv ned 3-5 typiske tanker som dukker opp. Kjenn på følelsen disse tankene gir deg. I hvilken grad gjør disse tankene og følelsene deg til en bedre produsent?

  

Stryk over de tankene du skrev først, erstatt de med setninger som gjør at du raskt etter feil kan vende fokuset tilbake til arbeidet. Hvilken følelse gir disse tankene deg? Gjør disse tankene og følelsene deg til en bedre produsent? Hvorfor? 

Bruk disse setningene aktivt under videre arbeid.

Tilbake til innledningen – blir vi sterkere av kreativ styrketrening, egentlig? Vi tror det. Vi skal prøve. For hva har vi å tape på å prøve en ny tilnærming til en gammel utfordring? Du vet hva de sier – old keys will never open new doors. 

Men størst av alt er ærligheten
Annonsering i 2023 – hvordan velge kanal og budskap?
AI – bør bransjen bli bekymra?

Få med deg alle
oppdateringer fra B17

Vil du ha inspirerende og faglig innhold om markedsføring og prosjekter vi jobber med? Meld deg på vårt nyhetsbrev som sendes ut en gang i måneden. 

 

Vi bruker cookies for din brukeropplevelse – Les mer