fbpx
kommunikasjonspartner

Hvorfor velge B17 som din kommunikasjonspartner?

HJEM BLOGG – HVORFOR VELGE B17 …

Som din kommunikasjonspartner ønsker ønsker vi å bidra til å bygge en tett relasjon mellom din bedrift og dine kunder. Vi tror de beste resultatene kommer når vi sammen får jobbe med hele verdikjeden, fra strategi, kommunikasjon og til slutt markedsføring.

Nedenfor kan du lese mer om tjeneste vi tilbyr og måten vi jobber med kunder på. 

Vi hjelper deg med markedsstrategi

En markedsstrategi gir en tydelig og klar plan for målene du ønsker å oppnå med markedsføringen. Målsetninger er viktig for at dere i ettertid skal kunne måle effekten av tiltakene som blir gjort. I tillegg vil tydelige og klare mål fungere som motivasjon for ansatte, og være en driver for økonomisk og faglig utvikling. 

Strategien må være godt forankret internt i bedriften slik at alle er med og drar i samme retning. Derfor innleder vi nye kundeforhold med en uforpliktende +“bli kjent workshop” der vi kommer tett på bedriften, merkevaren og de ansatte. Hensikten med et slikt møte er at vi skal få en bedre forståelse av hvem dere er og hvilke verdier dere etterlever.

I tillegg til å ha en tydelig plan for hvilke mål dere vil oppnå, må strategien også inneholde tiltak og virkemidler som kan tas i bruk. Til det trengs et kommunikasjonskonsept som skal knyttes opp mot merkevaren og frembringe budskapet.

Les mer om vår merkevaresprint

Har merkevaren din en identitet? 

For at vi skal lage gode markeds- og kommunikasjonskonsepter er det viktig at vi er bevisst på merkevarens identitet. Merkevareidentitet skal frembringe assosiasjoner hos mottakeren, og bidra til å bygge en relasjon mellom merkevare og kunde. Derfor bør all kommunikasjon, det være seg visuell eller tekstuell, sørge for at merkevaren skinner igjennom. 

Merkevarens identitet legger føringer for hvordan du kan skape nye ideer og konsepter for kommunikasjon. Der vi ser at våre kunder ikke har en tydelig definert identitet, gjennomfører vi såkalte “arketype-workshops”. I den prosessen benytter vi arketyper som et verktøy for å kunne forstå egenskapene til merkevaren. 

Last ned vår Arketypemal og finn din arketype

Få på plass en god målgruppeanalyse 

Ofte utvikles det konsept og budskap som målgruppen ikke nødvendigvis forstår, eller har interesse av fordi man navigerer ut ifra egne preferanser og ikke målgruppens. Har de vi ønsker å kommunisere med de samme forutsetningene for å forstå budskapet? Miljø, alder og bakgrunn har mye å si for hvordan du oppfatter og tolker kommunikasjon. En målgruppeanalyse vil hjelpe deg med å spisse budskapet til et relevant publikum. 

rådgiver markedsføring
Kreativ workshop/idemyldring

Når vi er godt kjent med markedsstrategien, merkevareidentiteten og målgruppen, går vi over i den kreative fasen; idemyldring. Her definerer vi hvordan vi kan bruke farger, fonter, bilder, tekst,  “tone of voice” for å påvirke brukerens opplevelse av produktet eller tjenesten. Når vi velger ut eller forkaster ideer vurderes de på bakgrunn av målsetningen, det etterlatte inntrykket til mottakeren og hvorvidt konseptet klarer å få frem budskapet til målgruppen.  

I denne fasen er det svært viktig at vi evner å forstå hva hvilke mekanismer som påvirker målgruppen til å handle

Vi hjelper deg med kommunikasjon

Når kommunikasjonen bærer preg av å ha en rød tråd gjennom alt bedriften sier og foretar seg, er det langt lettere for målgruppen å forstå hvem avsender er.
Selve kommunikasjonskonseptet har til hensikt å fange mottakerens interesse slik at vi kan inspirere personer til å foreta seg en handling. Kommunikasjonen kan frembringes i flere ulike former som:

Vi velger kommunikasjonsform basert på hvem målgruppen er og hvordan vi tror vi lettest kan påvirke og fange interesse. 

Vi presenterer kommunikasjonskonseptet med et moodboard

Når vi har satt sammen et kommunikasjonskonsept vi har tro på og mener vi kan lykkes med, presenteres det for dere. Vi benytter storyboard for å vise frem konseptet; både visuelt og tekstuelt. Etter gjennomgangen justeres og finpusses konseptet basert på tilbakemeldinger. 

moodboard b17
Vi hjelper deg med markedsføring 

Det snakkes ofte om at man må være tilstede i de digitale kanalene. Men det aller viktigste er å være tilstede der målgruppen din er. Derfor er det helt avgjørende at du vet hvor de du vil snakke til befinner seg. Da kan du spisse budskapet ditt basert på hvor og når det plasseres. I denne fasen kommer vi med anbefalinger rundt mediekanal, budsjett og hyppighet. Vi optimaliserer underveis og lager grundige rapporter i etterkant for at du enkelt skal forstå resultatene. 

Les mer om hvilke kanaler vi kan hjelpe deg med

TRENGER DU HJELP TIL STRATEGI, KOMMUNIKASJON OG MARKEDSFØRING?

Ta kontakt med oss slik at vi kan bli bedre kjent

Men størst av alt er ærligheten
Annonsering i 2023 – hvordan velge kanal og budskap?
AI – bør bransjen bli bekymra?

Få med deg alle
oppdateringer fra B17

Vil du ha inspirerende og faglig innhold om markedsføring og prosjekter vi jobber med? Meld deg på vårt nyhetsbrev som sendes ut en gang i måneden. 

 

Vi bruker cookies for din brukeropplevelse – Les mer