fbpx
Markedssjef-oppgaver

Hvor mange markedsføringsoppgaver skal du som markedssjef rå over?

HJEM BLOGG – HVOR MANGE MARKEDSFøRINGSOPPGAVER …

I dag omfatter markedsføring et bredt spekter av fagområder, og mange markedsavdelinger mangler dedikerte spesialister på de ulike oppgavene. En markedssjef kan fort få for mange hatter som favner om altfor mange oppgaver, og dermed hindrer at man blir gode på det man virkelig skal gjøre; skaffe seg innsikt og markedsføre ut fra det.

Hvis du som ansvarlig for bedriftens markedsføring skal håndtere alt på egenhånd, vil du mest sannsynlig bli kun «litt bra» på alt. Det er bra å være litt bra på alt, og det kan godt markedssjefen være. Skal du derimot ta steget videre og bli best, må man omgi seg med folk som kan dra bedriften enda lenger enn hva en som er «litt god» kan gjøre.

Det vil i dag være så å si umulig å skulle ta håndtere den digitale markedsføringen helt på egenhånd. Prosessen fra å samle inn data, analysere data, omsette dataene til relevant informasjon og deretter handle ut fra dette er en altfor krevende jobb for et enkeltmenneske.

Bygg et godt fagmiljø

For å lykkes med bedriftens digitale strategi bør du bygge opp et godt fagmiljø med egne eksperter som tar seg av de ulike oppgavene. Det holder ikke å pushe ut annonser uten at man måler, optimaliserer og analyserer. Som markedssjef vil du vite at pengene du bruker på markedsføring gir resultater. Et godt fagmiljø er viktig for å kunne bygge kompetanse innad i bedriften. Det behøver ikke nødvendigvis bety at all kompetanse må være «in house». Ofte kan mengden på både oppgaver og budsjett variere. Derfor kan det noen ganger fungere like bra med innleid kompetanse fra byråer.

Inhouse eller innleid?

Hvilken nøkkelperson skal du ansette selv, og hvilken kompetanse kan du bruke et eksternt byrå til å ta seg av? Nedenfor har jeg listet opp de ulike fagområdene som en moderne markedsavdeling bør omfavne.

Markedsstrategi

Som markedssjef bør du være ansvarlig for gjennomføringen av bedriftens markedsstrategi. Det betyr ikke at du også skal være den som drifter, optimaliserer og overvåker alle plattformer. Basert på den innsikten du får og de resultatene bedriften oppnår, skal markedssjefen være rustet til å sørge for en god fremdrift og for at bedriften oppnår sine markedsmål. En tydelig og dokumentert markedsstrategi er viktig for å kunne jobbe mot et felles mål. 

Les også: Markedsstrategi- denne kanalen kan gi best avkastning

Søkeoptimalisering

Søkemotoroptimalisering (SEO) handler om å drive organisk (gratis) trafikk inn til sin nettside ved å by på utvalgte ord som de vet at målgruppen benytter i sine søk. Mange SEO-spesialister bruker all sin tid på å drifte og optimalisere bedriftens digitale synlighet. For å lykkes med dette kreves at man er oppdatert på søkemotorens endrede algoritmer. Det kreves god faglig innsikt og et godt overblikk for å oppnå en god rangering i søkemotoren.

Annonsering

Den som er ansvarlig for bedriftens annonsering overvåker hvordan bedriftens kampanjer presterer. Dagens digitale kjøp er komplekst, og det kreves en dyktig analytiker som vet hvordan man får mest igjen for annonseinvesteringene. En tydelig og dokumentert markedsstrategi byr stadig på nye muligheter som vil kunne gi store fordeler for deg som annonsør- hvis man vet hvordan man skal bruke verktøyene. Som annonseansvarlig jobber man med å spre riktig budskap i riktig kanal til riktig målgruppe.

Grafisk materiell

En nettside med mye snadderinnhold kan likevel bli dørgende kjedelig uten et bra visuelt uttrykk. Nettsider, annonser og grafisk materiell bør dessuten gjenspeile bedriftens merkevare slik at den blir gjenkjennelig og er med på å bygge en sterkere merkekjennskap ovenfor målgruppen. Det stilles stadig større krav til innhold for å fange oppmerksomheten til leseren, og da vil video og bilder være et viktig virkemiddel. En nettside uten personlighet konverterer dessuten dårlig.

Innhold 

Godt innhold som gir verdi til leserne dine blir bare mer og mer viktig. Kundene dine er ikke opptatt av hvor flink bedriften din er eller hvorfor dine produkter er best. De vil lese om hvordan dine produkter eller tjenester kan bidra til å løse deres problemer. Jo mer relevant innhold du kan tilby på din nettside, jo bedre forutsetning har du for å lykkes med SEO.

Les også: Slik fungerer innholdsmarkedsføring. 

Sosiale medier

Innhold i sosiale medier må skape engasjement og gi verdi til leseren for å bli lest, likt og delt. De ulike sosiale plattformene er alle ulike, og budskap og strategi må derfor tilpasses hver enkelt kanal. I tillegg må man følge med på hvordan de sosiale mediene endrer retningslinjer og gir tilgang på nye muligheter. Har man først besluttet å være på sosiale medier er det viktig at man har en strategi for hva som skal deles slik at ikke følgerne dine mister interessen og forsvinner for godt.

Fokuser på målinger og resultater

For å kunne kalle seg en spesialist på disse områdene i dag kreves kontinuerlig jobbing for å opprettholde kunnskap og vite hva som fungerer.

En markedssjefs oppgave bør derfor være å sørge for at hvert fagområde blir gjennomført i henhold til bedriftens strategi, og ta beslutninger basert på målinger og resultater underveis. Utnytt den kompetansen man har på huset og bli enda bedre på det dere kan. Så kan man heller outsource de oppgavene man ikke rår over. Ved å gjøre ting halvveis blir man alltid hengende bakpå og mangler det siste lille som gjør at du blir valgt foran konkurrentene dine.

Noe av det mest utfordrende for en markedsavdeling er å vite hvem man skal henvende seg til, hva man skal kommunisere og hva som skal være et godt oppnådd mål. Til det trenger man analyse. Dette er en jobb en markedssjef vanskelig kan gjøre alene dersom personen også skal bekle andre sentrale roller.

Hvilken ressurs mangler din markedsavdeling? Last ned Ditt Digitale Dreamteam og les mer om de ulike fagområdene og hvem som egner seg for de ulike rollene.  

DITT DIGITALE DREMTEAM

Er du en superhelt eller trenger du hjelp?

Men størst av alt er ærligheten
Annonsering i 2023 – hvordan velge kanal og budskap?
AI – bør bransjen bli bekymra?

Få med deg alle
oppdateringer fra B17

Vil du ha inspirerende og faglig innhold om markedsføring og prosjekter vi jobber med? Meld deg på vårt nyhetsbrev som sendes ut en gang i måneden. 

 

Vi bruker cookies for din brukeropplevelse – Les mer