fbpx
videomarkedsføring

Hva koster videomarkedsføring?

HJEM BLOGG – HVA KOSTER VIDEOMARKEDSFøRING? …

Du kan selvsagt velge å bruke hele markedsbudsjettet på videomarkedsføring, men du kan også bruke video som ett av flere virkemiddel i din merkevarestrategi.

En videoproduksjon er ingen hyllevare, men et unikt prosjekt. Derfor er det vanskelig å prise en produksjon før man har et ferdig manus. Det avhenger av flere elementer som vanligvis planlegges i forarbeidet. 

Les mer om hvordan du kan bruke video til ansattprofilering >

Rådgivning/forarbeid:

Vi starter ofte slike prosjekter med et rådgivningsmøte eller et forarbeidsmøte. For oss er det viktig at vi blir godt kjent med kunden og selskapets verdigrunnlag og visjoner. Deretter er det viktig å avklare hvilke forventninger som er knyttet til produksjonen. Det er også viktig at kunden klarer å formidle hva som skal være det bærende budskapet i videoen, da dette vil være avgjørende for manuset. Det er viktig å få satt en budsjettramme i en tidlig fase, slik at vi kan basere oss på den i videre utvikling av ide og konsept. Andre elementer som er viktig å tenkte på før produksjonen starter er å definere målgruppe og velge hvilke kanaler videoen skal ut i. Dette vil være avgjørende for formatet videoen skal klippes i og hvor mange ulike versjoner som skal lages.

Prisen for videoproduksjonen vil ofte avhenge av følgende elementer:

 • Lokasjon. Hvor mange lokasjoner som kreves for innspillingen, om den skal filmes lokalt eller om det innebærer overnatting, fly, leie av lokale osv.
 • Lys. Lys er ofte et stikkord for å få riktig lyssetting, farger og en cinematisk look. Dersom vi må ha med lys, innebærer det også flere ressurser.
 • Skuespillere. Jo flere skuespillere/aktører som skal delta i produksjonen, jo mer arbeid kreves av produsenten. Det kan ofte innebære flere avtaler og mer å holde oversikt over. Det må også avklarer hvorvidt man leier inn statister/skuespillere, eller bruker sine «egne folk» til det.
 • Lengde. Hvor lang filmen skal være vil også påvirke budsjettet fordi det krever mer tid til redigering.
 • Ekstra god lyd. Dersom filmen skal inneholde mye replikker og noen skal prate samtidig krever det ekstra god lyd, og dermed også mer arbeid under opptak. For de beste resultatene krever det en dedikert person til oppgaven på sett.
 • Dronebilder. Bruk av drone krever mer tid og ressurser, men dette er noe man må avveie. Drone kan være viktig i formidlingen hvis det er viktig at seer får etablert handlingens plassering. Men drone er først og fremst visuelt krydder.
 • Rekvisitter. Dekor (set design) og eventuelle rekvisitter kan også påvirke budsjettet, alt ettersom hva det er snakk om. 

For å gi deg en liten pekepinn på hvordan en liten, mellomstor og stor videoproduksjon skiller seg fra hverandre, så har jeg lagt ved noen eksempler på produksjoner her: 

En mindre produksjon
Start video
En mellomstor produksjon
Start video
En større produksjon
Start video

Alt i alt vil en videoproduksjon som består av flere lokasjoner og flere kameraer, kreve større etterarbeid med flere lydspor og flere shoot. I etterarbeidet redigeres videoen ned til ønsket format. Ofte vil en lenger produksjon klippes ned til en eller flere korte versjoner slik at den kan tilpasses flere ulike kanaler. Dersom kunden ønsker at vi også skal bistå med å distribuere videoen i ønskede kanaler samt sørge for optimalisering underveis, er det noe som tilkommer i tillegg til selve produksjonen. Det kan for eksempel være:

 • Distribusjon/kanaler. Hvilke kanaler skal videoen deles i, når skal den publiseres og hvordan skal den publiseres? Hva skal være budskapet i kommunikasjonen?
 • Programmatisk annonsering. Programmatisk annonsering benyttes for å nå frem til ønskede målgrupper uavhengig av hvor de er og gir mulighet for å kunne levere svært relevant, effektiv og målbar annonsering i større skala.
 • Sosiale medier.  Sosiale medier er en effektiv kanal til å drive trafikk til nettsiden. Med små justeringer kan du sikre at du treffer med målrettingen av videoen din.
 • Markedsføring. Vi kan bistå med å distribuere videoen i sponset innhold i valgte kanaler, samt sørge for optimalisering underveis slik at markedsføringen gir ønsket effekt. I ettertid kreves en analyse av resultatene målt opp mot målsetning.

Det å lage en video (til markedsføring) trenger altså ikke være så dyrt som de fleste kanskje tror. Det er ofte historien som er bærende for om resultatet blir bra, og ikke nødvendigvis et stort markedsbudsjett. En video som fremstår uten troverdighet og mangel på inspirasjon, eller uten en rød tråd, faller ofte gjennom hos mottakeren. Da hjelper det lite med tekniske og avanserte filmtriks. Derimot vil en god historie med et tydelig budskap, og som evner å vekke følelser hos seeren, være langt mer effektivt. 

Film til folket – Videomarkedsføring

I B17 ønsker vi at alle, også små og nystartede bedrifter, skal få muligheten til å fortelle sin historie gjennom videomarkedsføring. Det skiller oss fra andre produksjonsselskap der prisen ofte blir avgjørende for et samarbeid. Vi ønsker å inspirere andre til å fortelle sine historier, og til det er video et effektivt virkemiddel. Derfor heier vi på å få ut film til folket. 

Vi bruker film som et kommunikasjonsvirkemiddel. Levende bilde er et effektfullt virkemiddel som treffer målgrupper i alle aldre, uavhengig av kanal. Man har også flere valgmuligheter til hvordan man vil konsumere innholdet. En film skal inspirere, engasjere eller informere om et tema.

Det viktigste for en videoproduksjon er en tydelig intensjon og fokus. Når vi jobber med kommunikasjon, er vårt mål at innholdet skal føles, huskes og deles. Derfor tror vi at historier som oppleves som ekte, nære og ærlige er de som etterlater seg størst inntrykk. 

KONTAKT OSS OM VIDEOMARKEDSFØRING

Men størst av alt er ærligheten
Annonsering i 2023 – hvordan velge kanal og budskap?
AI – bør bransjen bli bekymra?

Få med deg alle
oppdateringer fra B17

Vil du ha inspirerende og faglig innhold om markedsføring og prosjekter vi jobber med? Meld deg på vårt nyhetsbrev som sendes ut en gang i måneden. 

 

Vi bruker cookies for din brukeropplevelse – Les mer