fbpx
effektiv facebookannonsering

Effektiv facebookannonsering – slik gjør vi det

HJEM BLOGG – EFFEKTIV FACEBOOKANNONSERING – …

Hvilken strategi du som annonsør bør velge i Facebook baserer seg på hva målet med kampanjen er. I en konverterende kampanje bør man benytte seg av en annen strategi og utforming enn i en merkevarebyggende kampanje. Les hvordan vi jobber med effektiv facebookannonsering.

Vi har over lengre tid sett direkte korrelasjon mellom gjenkjennbare lokale bilder og antall klikk på annonsen.  Hvis du klarer å utforme en annonse som forbrukeren kjenner igjen, øker det muligheten for klikk, uavhengig av hvilken strategi kampanjen har.

Publikum i Facebook gir muligheter

Facebook har et veldig stort spekter av forskjellige typer publikum man kan bruke til sine annonser. Det spenner fra demografiske og geografiske segmenteringer, til interesser og de som liker siden din eller har agert med postene dine (retargeting). 

Dette gir et stort fortrinn fordi man da kan skreddersy budskap til hver enkelt målgruppe. Man bør ha en annen inngang mot et publikum som ikke tidligere har vist interesse og er langt unna en konvertering enn man bør ha mot et retargeting publikum (de som allerede har vist interesse). På samme måte bør man kommunisere annerledes til en eldre målgruppe enn en yngre. Ved å tilpasse kommunikasjonen etter mottakeren øker man sjansen for å fange oppmerksomheten deres. Dette vil forsterke investeringen din. 

Innholdet i teksten kan som oftest brytes ned i fire kategorier:

  • Informerende
  • Inspirerende
  • Konverterende
  • Deltagende

 

Informerende

Når man lager en annonse som skal informere forbrukeren handler det om å ha et lett språk som gir mye informasjon på kort tid. Du som annonsør har rundt 0,5 sekunder på å fange oppmerksomheten til forbrukeren og må gjøre dette gjennom bilde og god tekst. Informerende poster kommer ofte over 3 linjer, og teksten får da et  “les mer…” ikon hvor man må åpne hele posten for å lese alt. Da er det viktig at de 3 første linjene med tekst er fengende nok til å vekke interessen hos forbrukeren slik at de velger å lese resten.

Bildet eller filmen bør også gi en stopp-effekt på scrollingen i feeden. Bruk gode bilder, gjerne fra lokale områder hvis det lar seg gjøre. Målet med slike annonser er å spre informasjon om produktet eller tjenesten du annonserer for. Nettopp derfor er det viktig å bli husket.

 

Inspirerende

De inspirerende postene jobber høyt oppe i kjøpstrakten og har som mål å vekke en følelse hos forbrukeren. Den følelsen bør gi et ønske om å bruke produktet eller tjenesten, og en erkjennelse om at dette løser et behov. For å oppnå det kan man bruke gode, visuelle utforminger som film, karusell og slideshow. Da har du muligheten til å vise frem løsningene for produktet du annonserer for.

 

Konverterende

En konverterende annonse har som mål å få mottakeren til å gjennomføre en handling i form av et kjøp, en nedlastning, en påmelding eller en bestilling. Da jobber vi helt nederst i kjøpstrakten, det vil si mot de som allerede har vist en interesse for merkevaren. For å klare dette er det viktig å jobbe mot konkrete målgrupper man vet kjenner til produktet eller selskapet. En konverterende kampanje som ikke har noen merkevarekjennskap vil antageligvis ikke oppnå gode resultater. Forbrukeren trenger å vite at produktet eller tjenesten som annonsøren leverer dekker et behov i forbrukerens hverdag. Utformingen av annonsen må få frem hva produktet er og hvilke fordeler det gir. Karusell, canvas og lenkeposter er gode formater for dette. Film vil nok ikke gi like mange konverteringer, da lenker i film sjeldnere trykkes på enn ved de andre nevnte formatene.

 

Deltagende

Vi må huske på at Facebook er et sosialt medium. Å åpne opp for en deltagende kultur i postene dine vil gi deg god organisk rekkevidde og billigere betalt rekkevidde. Det kan også gi deg flere følgere som hjelper for konverterende annonsering senere i løpet. Et typisk eksempel på deltagende kultur i sosiale medier er å lage poster som stiller spørsmål og oppfordrer til at forbrukeren skal kommentere.

 

God oppfølging underveis i kampanjen

Når vi sammen finner riktig mål for kampanjen og har fått godkjenning på den kreative utformingen, setter vi kampanjen live. Mens kampanjen kjører, følger vi nøye med og optimaliserer fortløpende på målgrupper og kommunikasjon. 

Er det noe som fungerer spesielt bra? Da kan vi vekte det enda mer. Vi er opptatte av å lære, så vi kan gi deg det beste resultatet. Test, lær, gjør, gjenta. 

 

Interessert i hva vi kan gjøre for deg? Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg. 

Men størst av alt er ærligheten
Annonsering i 2023 – hvordan velge kanal og budskap?
AI – bør bransjen bli bekymra?

Få med deg alle
oppdateringer fra B17

Vil du ha inspirerende og faglig innhold om markedsføring og prosjekter vi jobber med? Meld deg på vårt nyhetsbrev som sendes ut en gang i måneden. 

 

Vi bruker cookies for din brukeropplevelse – Les mer