fbpx
gro designer i b17

Design – merkevarens håndtrykk og personlighet

HJEM BLOGG – DESIGN – MERKEVARENS …

Et godt design handler om å finne visuelle løsninger på kommunikasjonsoppgaver slik at budskapet kommer tydeligere frem. Så hvorfor henger design og kommunikasjon så tett sammen?
En logo er ikke bare en logo

Design betegner prosessen der man fastsetter det endelige utseende på et produkt/varemerke, med sikte på både funksjon (bruksmåte) og utseende, men også resultatet av denne prosessen. 

Design kan på mange måter sammenliknes med musikk. Alle visuelle virkemidler bør spille sammen for å oppnå den beste visuelle opplevelsen. En logo for eksempel er ikke bare en logo. Den kan sees på som varemerkets førsteinntrykk- et slags håndtrykk. Den bør kunne være så gjenkjennelig at man umiddelbart ser hvem som er avsender. Se for deg at noen skriver Pepsi med Coca cola sine farger og fonter. Ville du tenkt over at det faktisk sto Pepsi, og ikke Cola? Sannsynligvis ikke.
Logoen bør gi et bilde av merkevaren og si noe om hvem den er, hvordan den oppfører seg, hvilke verdier den står for og hva den ønsker å formidle. 

Hvis vi hadde byttet om logoen til Lekia og Kluge, hadde vi oppfattet Kluge som en like seriøs aktør? Ville da Kluge vært en foretrukket lekebutikk? Dette viser hvor mye designet har å si for folks oppfatning. 

lekia-logo
kluge-logo
Merkevarens visuelle identitet

Mens logoen kan sees på som merkevarens håndtrykk, kan den visuelle identiteten sees på som personligheten. Den utstråler hvem merkevaren er og gir et helhetsinntrykk av alt man gjør, sier og viser frem.

Alt av farger, fonter, bilder, ikoner og det som utgjør det helhetlige uttrykket av en merkevare er hva vi definerer som en visuell profil. Oppgaven til den visuelle profilen er å bygge opp og styrke bedriftens merkevare og identitet. Den skal kunne formidle et budskap, basert på visuelle virkemidler. 

Selskapets ansatte og kunder skal kunne relatere seg til merkevarens visuelle identitet, og den skal være gjenkjennelig i alt selskapet foretar seg. Derfor bør den visuelle identiteten være forankret i selskapets merkevarestrategi og verdier.

Merkevarebygging handler om å tilføre merkevaren en tilleggsverdi utover selve produktet. Hvis jeg sier “tursjokolade” tenker de fleste nesten umiddelbart på Kvikk Lunsj. Det er fordi Kvikk Lunsj gjennom mange år har tilført kundene en verdi utover kun sjokolade. Gjennom mange år har nordmenn assosiert Kvikk Lunsj med gode turopplevelser

Måten man kommuniserer på og hva man sier har også mye å si for hvordan merkevaren oppfattes. Derfor bør den såkalte “tone of voice” henge tett sammen med den visuelle identiteten. 

Designmanual er et viktig verktøy

Alt som omhandler din bedrift, hva merkevaren står for og hva den ønsker å formidle til kundene er merkevarens visuelle identitet. Den blir ofte samlet i en designmanual til slutt. Det skal være et dokument med retningslinjer for bruk av logo og for å sikre helhetlig bruk og en samlet identitet. En designmanual er et viktig hjelpemiddel for designeren og forsikrer at man er tro mot merkevaren. Håndboken skal være lettfattelig, oversiktlig og enkel å bruke. 

 

En designers jobb er å utforme de visuelle uttrykkene

En designers jobb handler mye om å forstå behovet til de som skal bruke produktet eller merkevaren, men også hjelpe kunden til å forstå hvem de er. Som designer er man opptatt av de små detaljene som utgjør helhetsinntrykket. Det kan for eksempel være “luft” mellom linjene eller fontvalg. Et godt visuelt uttrykk kombinerer både ord, bilder og andre designelementer. Jobben til en grafisk designer er å utforme disse visuelle uttrykkene. Det å kunne kommunisere et budskap på en visuell måte har stor betydning for å kunne tiltrekke seg oppmerksomheten til folk, i en tid der vi stadig blir eksponert for nye inntrykk. Enhver designer vil ha stor respekt for designmanualen i alt man produserer som er relatert til merkevaren. 

Har du en designmanual for din merkevare, eller lurer du på hvordan du lager en?

LAST NED VÅR DESIGNMANUAL OG FÅ ET INNBLIKK I HVA DEN BØR INNEHOLDE. 

Annonsering i 2023 – hvordan velge kanal og budskap?
AI – bør bransjen bli bekymra?
Merkevarene som alltid er i opposisjon - Rebellene

Få med deg alle
oppdateringer fra B17

Vil du ha inspirerende og faglig innhold om markedsføring og prosjekter vi jobber med? Meld deg på vårt nyhetsbrev som sendes ut en gang i måneden. 

 

Vi bruker cookies for din brukeropplevelse – Les mer