fbpx
markedsforing i digitale kanaler

Derfor er markedsføring i digitale kanaler avgjørende for lønnsomheten

HJEM BLOGG – DERFOR ER MARKEDSFøRING …

Markedsføring, og da spesielt i digitale kanaler, har de siste årene blitt stadig viktigere for en stabil og økt lønnsomhet i både små og store bedrifter.

For å lykkes med markedsarbeidet i dag kreves det blant annet at selskapet har tilgang til bred og oppdatert kompetanse og en rekke ressurser innenfor ulike fagdisipliner.

Borte er den ensomme markedssjefen eller daglig lederen som gjør litt markedsarbeid på si. I alle fall i selskap som virkelig lykkes med å sidestille markedsføring med lønnsomhet.

Disse har sakte, men sikkert blitt erstattet av tverrfaglige team med dybdekunnskap innen teknologidrevet markedsføring. Digitale kanaler, som knapt var på radaren for bare ti år siden, har blitt en essensiell del av suksessoppskriften hvis du virkelig vil nå ut og løfte selskapet i et tøft og konkurransepreget marked.

Markedsføring før og nå

Vi kan takke fremveksten av internett for det store skiftet og de dramatiske endringene innen selve markedsføringsfaget. Det har nemlig skjedd mer på de siste ti årene enn i de foregående 30-40 årene til sammen. I løpet av kort tid har internett mer enn doblet antallet flater tilgjengelig for markedsførere.

Mulighetsrommet i dag er dermed svært stort. Dette åpner opp for at mindre selskap og organisasjoner kan konkurrere, og vinne over de som er langt større, forutsatt en inngående kjennskap til digitale kanaler.

Nedenfor kan du lære mer om nøkkelferdighetene ditt selskap bør beherske for å lykkes med markedsføring i digitale kanaler.

 1. Lønnsomhet og samarbeid på tvers. Til forskjell fra tidligere og mer silobaserte organisasjonsmodeller, skyldes mye av suksessen til moderne markedsavdelinger et tett samarbeid med resten av selskapet. Dette forutsetter flere møtepunkter og en arbeidsflyt som tillater tverrfaglige interaksjoner.

  Selv om dette kan høres ut som en selvfølgelighet, er det fremdeles langt fra virkeligheten i svært mange selskap. Fjorårets benchmark-rapport fra Kapost avslørte for eksempel at 30-50 prosent av de spurte markedsavdelingene hadde ingen daglig kontakt eller dialog med salgsavdelingen i samme selskap.

  Denne divergensen handler i stor grad om organisasjonsstrukturen i selskapet. En annen viktig årsak er selve kulturen på arbeidsplassen og åpenheten for endring og nye samarbeidsformer. En undersøkelse utført av McKinsey i 2017 viser at de fleste selskap peker nettopp på mangelen av en sterk og samlende kultur som den største flaskehalsen på vei mot en digital transformasjon av selskapet og forretningsmodellen.

 2. Push vs. pull i digitale kanaler. Markedsføring lener seg tradisjonelt sett på fem hoveddistribusjonskanaler: TV, aviser, radio, fagblader og magasiner rettet mot forbrukere. Alle disse representerer en push-tilnærming i sin måte å kommunisere med publikum på. Her er budskapet i annonseringen standardisert da formatet, en trykt annonse eller innspilt TV-reklame, ikke tillater individuelle tilpasninger.

  Slik kommunikasjon anses for å være enveis, uten noen særlige muligheter for interaksjon med de definerte målgruppene. Det kan også være vanskelig å måle om annonsekampanjen faktisk når ut til disse målgruppene. Kunnskapen om hvordan sluttproduktet, for eksempel et magasin eller en TV-sending, faktisk konsumeres er da gjerne noe begrenset.

  Markedsføring i digitale kanaler åpner derimot opp for en mer direkte kontakt med både dedikerte målgrupper, og individer innenfor disse. Kommunikasjonen kan skreddersys og plasseres i de kanalene der målgruppen forventer å finne informasjon. Denne tilstedeværelsen gjør det mulig å fange opp behov og ønsker lenge før disse har materialisert seg i et konkret kjøpsønske eller leverandørvalg.

  Pull-tilnærmingen er et av de viktigste grepene innenfor inboundmarkedsføring. Dere som bedrift bør ha kontroll på blant andre Google Ads, SEO og sosiale medier-annonsering for å være synlige og tilgjengelige for potensielle kunder.

  Ikke minst, byr markedsføring i digitale kanaler på en gullgruve av data og informasjon om kundenes adferd. Dataanalysen i forkant, underveis og i etterkant av kampanjeaktiviteter vil by på svært verdifull innsikt. Dette kan igjen oversettes til rimeligere leadsgenerering og økende lønnsomhet.

 3. Fokus på brukeropplevelse. Et av de største og desidert viktigste skiftene innen markedsføring de siste årene har regelrett snudd faget på hodet, og utfordrer flere etablerte faglige dogmer. Fokuset i markedsføringen har nemlig flyttet seg fra oss som selskap, og hva vi er gode på, til å sette kunden eller brukeren i sentrum.

  Stadig flere merkevarer adopterer dette tankesettet, og det gir merkbare og tydelige resultater også på bunnlinjen. Dette handler om å bli ordentlig kjent med dem vi ønsker å nå, og sette seg inn i deres hverdag og utfordringer. Kommunikasjonen og våre markedsaktiviteter etterstreber da å presentere våre produkter og tjenester som en løsning på disse utfordringene.

  Selskap går altså fra å være tilbydere av produkter og tjenester til å ta en langt større plass i kundenes liv som en verdifull samarbeidspartner og nyttig hjelper i både hverdags- og arbeidslivet. Denne tilnærmingen fungerer nemlig like bra i forbrukermarkedet som i B2B-sammenheng.

  Et svært nyttig verktøy for å komme i gang med denne retningen er å utarbeide detaljerte personas. Da kan du også kartlegge de ulike møtepunktene kundene har med med ditt selskap. En slik oversikt, en kundereise, gjør det mulig å jobbe systematisk med å forbedre bruker- og kundeopplevelsen. Målsetningen bør være å begeistre og levere i tråd med kundenes forventning hver eneste gang de er i kontakt med eller eksponeres for ditt selskap. Det vil både øke lønnsomheten og sannsynligheten for gjenkjøp, samt redusere kundefrafallet (churn).

Er du nysgjerrig på hvordan en kundereise kan og bør se ut? Sjekk ut vår guide som tar deg gjennom den digitale kundereisen!

DEN DIGITALE KUNDEREISEN – STEG FOR STEG

Last ned guiden som viser deg stegene en kunde går gjennom før et kjøp. 

Men størst av alt er ærligheten
Annonsering i 2023 – hvordan velge kanal og budskap?
AI – bør bransjen bli bekymra?

Få med deg alle
oppdateringer fra B17

Vil du ha inspirerende og faglig innhold om markedsføring og prosjekter vi jobber med? Meld deg på vårt nyhetsbrev som sendes ut en gang i måneden. 

 

Vi bruker cookies for din brukeropplevelse – Les mer