Manipulere eller inspirere til å drive salg?

manipulere eller inspirere til å drive salg

I menneskelige relasjoner, enten det er mellom bedrift og kunde, eller deg og meg, mener jeg du har to ulike måter å motivere til handling. Du har enten manipulasjon eller inspirasjon.

Hvordan kommuniserer vi i krisetider?

Ulf

I vanskelige tider er det viktig å kommunisere godt. Men den beste og største jobben er den du gjør i forkant. For når det stormer som verst, er det de du har tillit til du søker råd hos.