Hvordan utvikle en god nettside?

Hvordan utvikle en god nettside? - Nettsideutvikling | nettside

For at en nettside skal oppleves som brukervennlig, fleksibel og attraktiv, er det helt avgjørende at man evner å forstå hvordan kundens behov og ønsker.

Manipulere eller inspirere til å drive salg?

I menneskelige relasjoner, enten det er mellom bedrift og kunde, eller deg og meg, mener jeg du har to ulike måter å motivere til handling. Du har enten manipulasjon eller inspirasjon.

Hvordan kommuniserer vi i krisetider?

I vanskelige tider er det viktig å kommunisere godt. Men den beste og største jobben er den du gjør i forkant. For når det stormer som verst, er det de du har tillit til du søker råd hos.