NÅR VÅRE KUNDER LYKKES, LYKKES OGSÅ VI.

Markedet er i stadig endring, derfor er det så viktig med gode systemer som kan overvåke trafikken, tolke brukernes digitale atferd og gi oss gode rapporter. Ved å samle inn data om hvor leseren på nettsiden kommer fra, hvordan de oppfører seg og hvem de er, vil det gi bedre innsikt i hvem målgruppen din er. En god analyse vil danne et godt grunnlag for å kunne gjøre tiltak som vil hjelpe bedriften å nå sine mål.

HVORDAN KAN B17 MEDIA BISTÅ MED ANALYSE OG INNSIKT?

Gjennom grundig analyse kan vi se hvordan publikum responderer på budskapet. Vi har fokus på avtalt budsjett og rapporterer fortløpende. Ved hjelp av gode analysesystemer som Google Analytics, kan vi overvåke aktiviteten og optimalisere underveis ved behov.

Vi sørger for at du som kunde får det dere betaler for. For oss er det viktig at vi har en god dialog og jevnlig kontakt med deg, slik at vi kan være trygge på at dine mål nåes. Når våre kunder lykkes, lykkes også vi.

Les mer her om fordeler ved å samarbeide med oss.

analyse og innsikt

Vil du vite mer om hva vi kan gjøre for deg rundt analyse?
Fyll ut skjemaet under, så tar vi kontakt med deg.